จอลิเนียร์ สเกล SINO

Digital Readout (DRO) Linear Scale “SINO”

SINO LINEAR (ลิเนียร์ สเกล และ จอแสดงผล)

ลิเนียร์ สเกล จอแสดงผลดิจิตอล ยี่ห้อ SINO พร้อมติดตั้ง รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ทุกตัว จอ 2 แกน , 3 แกน


ติดตั้ง
เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, เครื่องเจียร, เครื่องปาด และ อื่นๆ ราคาถูก พร้อมติดตั้งรับประกัน

จอแสดงผลลิเนียร์ สเกล SINO

จอดิจิตอล 2 สเกล , 3 สเกล

SDS6-2V  Digital 2 Scale

SDS6-3V  Digital 3 Scale

 

Function

 Radius / Diameter Auto Change  Rectangle inwards step process
 mm / inch Auto Change  Tool diameter compensation
 Absolute / Incremental  Bevel process
 Divided By 2 Display  To reach objective value stop
 Simple "R" and Smooth "R" Function  Zero location autorest
 Divide the perimeter of circle  To contact measure
 Save 200 workpiece zero points  Number pecolate, 200 cutlery memory
 Divide the holes on an oblique line  Error liner, Error not liner
 Mathematics calculation  RS 232 output, Switch off memory

 

Specification

Item Detail
Power voltage selection AC 80V - 260V ± 15%
50 Hz - 60 Hz
Power consumption 25VA
Working temperature 0˚C - 45˚C
Storage temperature 30˚C - 70˚C
Relative humidity <90% (20 ± 5˚C)
Weight 3.2 kg
Number of coorfinates 2, 3 coordinates
Display 7 digit (2, 3 Axis)
Frequency multiplication 4X
Allowable input signal TTL square wave
Allowable input signal frequency  5M Hz
Length resolution 5μm, 1μm
Operation keyboard Sealed diaqragm touch keys
The input interface difinition 
of Length Measuring 
Linear Raster Ruler
9 pin socket
The digital display box must be handle carefully
The box must be grounded property
There must not obviously be corrsive gases around the box

 

KA Series Sealed Linear Encoders

ตารางขนาดลิเนียร์สเกล

Model No. Series Size Reading
mm micrometer
M-220 KA-300 220 1 μm , 5 μm
M-270 KA-500 270 1 μm , 5 μm
M-320 KA-500 320 1 μm , 5 μm
KA-300 320 1 μm , 5 μm
M-420 KA-300 420 1 μm , 5 μm
M-470 KA-300 470 1 μm , 5 μm
M-520 KA-300 520 1 μm , 5 μm
M-620 KA-300 620 1 μm , 5 μm
M-820 KA-300 820 5 μm
M-870 KA-300 870 5 μm
M-920 KA-300 920 5 μm
M-970 KA-300 970 5 μm
M-1020 KA-300 1020 5 μm
M-1200 KA-600 1200 5 μm
M-1600 KA-600 1600 5 μm
M-1800 KA-600 1800 5 μm
M-2000 KA-600 2000 5 μm
M-3000 Magnetic Scale 3000 5 μm
M-5000 Magnetic Scale 5000 5 μm
M-8000 Magnetic Scale 8000 5 μm

รูปภาพเพิ่มเติม


 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 49,629