จอลิเนียร์ สเกล Ratienal

Ratienal Linear scale & Digital readout (DRO)

ลิเนียร์ สเกล จอแสดงผลดิจิตอล ยี่ห้อ Ratienal พร้อมติดตั้ง รับประกัน 1 ปี มีอะไหล่ทุกตัว จอ 2 แกน , 3 แกน

 


ติดตั้ง
เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, เครื่องเจียร, เครื่องปาด และ อื่นๆ ราคาถูก พร้อมติดตั้งและรับประกัน

 

จอดิจิตอล 2 สเกล , 3 สเกล

WB6800-2  Digital 2 Scale

WB6800-3  Digital 3 Scale

 

Function

 Radius / Diameter Auto Change  Rectangle inwards step process
 mm / inch Auto Change  Tool diameter compensation
 Absolute / Incremental  Bevel process
 Divided By 2 Display  To reach objective value stop
 Simple "R" and Smooth "R" Function  Zero location autorest
 Divide the perimeter of circle  To contact measure
 Save 500 workpiece zero points  Number pecolate, 500 cutlery memory
 Divide the holes on an oblique line  Error liner, Error not liner
 Mathematics calculation  RS 232 output, Switch off memory

 

Specification

Item Detail
Power voltage selection AC 80V - 260V ± 15%
50 Hz - 60 Hz
Power consumption 25VA
Working temperature 0˚C - 45˚C
Storage temperature 30˚C - 70˚C
Relative humidity <90% (20 ± 5˚C)
Weight 3.2 kg
Number of coorfinates 2, 3 coordinates
Display 7 digit (2, 3 Axis)
Frequency multiplication 4X
Allowable input signal TTL square wave
Allowable input signal frequency  5M Hz
Length resolution 5μm, 1μm
Operation keyboard Sealed diaqragm touch keys
The input interface difinition 
of Length Measuring 
Linear Raster Ruler
9 pin socket
The digital display box must be handle carefully
The box must be grounded property
There must not obviously be corrsive gases around the box

WTB Series Sealed Linear Encoders

ตารางขนาดลิเนียร์สเกล

Model No.  Size  Reading
 mm  micrometer
WTB5-0350 350  5 µm
WTB5-0450 450   5 µm
WTB5-0850 850   5 µm
WTB5-1000 1000   5 µm

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 49,629