อะไหล่ซ่อมเครื่อง

 

 

          โดยทั่วๆ ไปการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น จะเป็นการรักษาสภาพเครื่องจักร และ ป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ให้เครื่องจักรนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการซ่อมเครื่องจักร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการผลิตและเวลาในการผลิต และเวลาในการผลิต ส่งผลต่อรายได้ในกิจการนั้นๆด้วย เครื่องมิลลิ่งที่ใช้งานนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพ และ ชำรุดของชิ้นส่วน เช่น เกียร ลูกปืน เบรก และ สายพานเป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพในการผลิตชิ้นงาน ระยะเวลาในการผลิตควบคุมงาน และ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วย อะไหล่เครื่องมิลลิ่ง บางชิ้นมีอายุการใช้งานซึ่งจะถูกกำหนดตามที่ผู้ผลิตคำนวณ และออกแบบมาแล้วนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่องมิลลิ่งโดยขาดการบำรุงรักษา เป็นสาเหตุให้เสื่อมสภาพ และ จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ก่อนเวลา

 

 

 

 

          ทาง บริษัท วันเทาซันด์ แมชชีนเนอรี จำกัด จึงได้ทำการสำรองอะไหล่ เครื่องมิลลิ่ง ในรายการที่ชำรุดและเปลี่ยนบ่อยเพื่อที่จะใช้เปลี่ยนให้กับเครื่องมิลลิ่ง ที่ได้ส่งให้ลูกค้าใช้งานไปแล้ว และลูกค้าทั่วไป อีกทั้งยังมีทีมบริการตรวจเช็คเครื่องมิลลิ่ง คอยให้บริการตรวจเช็คและให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมิลลิ่งที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

Visitors: 49,629